Son Dakika
TEMEL MALZEMESİ (GRANÜLER TEMEL) VE MICIR KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIAksal, alıma başlayan TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi'nde çiftçiler ile sohbet etti: "Üreticimiz tüccara mecbur kalmasın diye lisanslı depoculuk uygulamasına geçirildi"Keşan Belediyesi, lüks tekne kiraladı “Sazlıdere, Keşan Belediyesi’nin mücavir alanı içerisine alınmalı”Pazaryerinde maskeler çene altına düştü“Belediye, sahillerde sınıfta kaldı”Akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişi de tutuklandı“AKP’nin karnesi kırıklarla dolu”“Maaşlar konusunda, şeffaf olunmalı”Polisin uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Oda ve borsa yöneticileri Başkan Helvacıoğlu’nu ziyaret etti

Oda ve borsa yöneticileri Başkan Helvacıoğlu’nu ziyaret etti

Keşan TSO(Ticaret ve Sanayi Odası), Keşan TB (Ticaret Borsası) ve İpsala TB (Ticaret Borsası) temsilcileri,dün, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nu ziyaret etti.

Saat 10.00 sıralarında, Keşan Belediye Meclis Toplantı Salonu’ndaki ziyarette; Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Orkun Özkaya,  Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz,  İpsala Ticaret Borsası Meclis Başkanı Necati Görür, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin ile oda ve borsaların yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı tarafından karşılandı. Ziyarette ilk olarak söz alan Başkan Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Keşan Belediye Başkanı olarak iş dünyasının içerisinden geliyorum. Bu nedenle iş dünyasına katacaklarımızın sorumluluğunun hep üzerimizde olduğunu hissediyorum. Siyaset yok, rozetleri bir kenara bıraktık. Herkesin belediye başkanı olmak için yola çıktık. Ekibimizi oturtmaya çalışıyoruz. Sizlerin desteği çok önemli. Sizler varsanız, verdiğimiz sözleri yerine getirmemiz daha çok hızlanacak gözüküyor. Sizler meclisimizin 26.üyesi olacaksınız.  Meclis toplantılarımıza bizlere katkı vermek üzere katılımlarınızı bekliyoruz.“ dedi.

Şapçı: "OSB konusunu çok hızlı bir şekilde tamamlayıp, Keşan’ımızın ekonomisini büyütmemiz lazım"

Helvacıoğlu’nun ardından konuşan Şapçı, “Belediye Başkanımızın görevinin meclisim adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımız da iş camiasının içerisinden geldiğiiçin var olan problemleri çok iyi biliyor. Sizin bu koltukta bizi anlayan biri olarak olmanız sevindirici.OSB, bölgemiz için çok önemli. Bunun paydaşları sizleri bugün ziyaret eden 3 kurum ile belediyemiz. OSB konusunu çok hızlı bir şekilde tamamlayıp, Keşan’ımızın ekonomisini büyütmemiz lazım. Saros Körfezi çok yakınımızda ama bunun avantajını kullanamıyoruz.  Odamız olarak ekonomik anlamda yapacağınız her çalışmada yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Keşan TSO olarak yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Girgin: "Mustafa Helvacıoğlu, belediye başkanı olarak mutfağa girmiş oldu"

Daha sonra söz alan Girgin, Helvacıoğlu’nu tebrik etti ve şunları söyledi:  “Mustafa Helvacıoğlu, belediye başkanı olarak mutfağa girmiş oldu. Keşan Belediyesi bölgenin kalkınması anlamında birlikte çalışacağımız kurumların başında geliyor. Ben başkanıma ve ekibine tekrar görevinde başarılar diliyorum.”

Kaymaz: "Hepimiz bu borcumuzu ödemek için belediyemiz veya sivil toplum örgütlerimiz tarafından uygulanacak projelere katkı vermeye hazırız"

Girgin’in ardından söz alan Kaymaz, Helvacıoğlu’na görevinde başarılar dileyerek “Mustafa Başkanımızı dinledik, zorluklar içerisinde yeni bir döneme başladıklarını ifade etti. Fakat Mustafa Başkanım ile yardımcılarının ticarette ulaştığı tecrübe ve deneyimlerini belediyeye de yansıtacaklarından hiçbirimizin endişe ve şüphesi yok. Mustafa Başkanımız ve ekibi kentimiz için önümüzdeki süreçte uygulayacağı projelerde sivil toplum örgütleri olarak bizlerin de borcumuz olduğuna inanıyorum. Hepimiz bu borcumuzu ödemek için belediyemiz veya sivil toplum örgütlerimiz tarafından uygulanacak projelere katkı vermeye hazırız. Başkanımızın yalnız olmadığını ve üzerimize ne görev düşüyorsa her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.

Toplantı oda ve borsa meclis başkanları ve üyelerin düşüncelerini dile getirmesi, Keşan TSO, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları’nın Başkan Helvacıoğlu’na plaket takdim etmeleri ve hatıra fotoğrafı çekilmeleri ile sona erdi.

Haber MERKEZ

 

YORUM YAZ
Son Eklenenler

TEMEL MALZEMESİ (GRANÜLER TEMEL) VE MICIR KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMEL MALZEMESİ (GRANÜLER TEMEL) VE MICIR
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Temel Malzemesi (Granüler Temel) ve Mıcır mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/343894

 

1-İdarenin
a) Adı : KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası : 2847141185 - 2847140985
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Temel Malzemesi (Granüler Temel) ve Mıcır
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 1.750 Ton 0-5mm Asfalt Mıcırı 2- 1.000 Ton 5-12mm Asfalt Mıcırı 3- 1.000 Ton 12-19mm Asfalt Mıcırı 4- 1.500 Ton 0-37mm Granüler Temel Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Depo Alanı
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren, idarenin peyderpey talep ettiği miktarda mal/mallar, idarenin talebine müteakip yüklenici tarafından 48 saat içerisinde sevkiyatına başlanmak zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarih İşe Başlama Tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.07.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Keşan Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tüm kalemler için; T.C. Karayolları Bölge Müdürlüğü, üniversite laboratuvarları veya T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı akredite kuruluşlarından alınmış agrega fiziksel özelliklerini gösterir son bir yıl içerisindeki deney sonuçları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Aksal, alıma başlayan TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi'nde çiftçiler ile sohbet etti: "Üreticimiz tüccara mecbur kalmasın diye lisanslı depoculuk uygulamasına geçirildi"

Keşan TB (Ticaret Borsası) yönetimi ve Ürün İhtisas Borsacılığı'nın da önünü açmak amacıyla, TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ortaklığında kurulan LİDAŞ (Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.) Keşan Şubesi'nin alımlara başlamasının ardından, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, alımları yerinde inceleyerek çiftçilerle sohbet etti.

Saat 11.30 sıralarında TMO_TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi'ne genel Aksal'ı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İl Genel Meclisi'nin AK Parti'li Üyesi Halil Bayazıt, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan TB (Ticaret Borsası) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) Yönetim Kurulu başkanı İsmail Şapçı, TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi Müdürü Ali Gücüyeter, AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı Ubeydullah Fidan karşıladı.

Çiftçiler, lisanslı depoculuğun yararlarından bahsetti

Ürünlerini TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi'ne getiren çiftçiler, kendileri ile sohbet ederek düşüncelerini soran Aksal'a, lisanslı depoculuğun eski sisteme göre daha faydalı ve kazanç getirmesinin yanı sıra, üründe zayiatın önüne geçmesi anlamında artı getirdiğini söyledi.

Lisanslı depoculukta desteklere dikkat çekildi

Bir çiftçinin, çiftçinin elinden çıktıktan sonra buğdayın maalesef 2 TL'leri bulacağını söylemesi üzerine, TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi'ne ürün teslim eden çiftçilere "0" faizli kredi imkanı verildiği bilgisini hatırlatılırken, kira desteği, ulaşım desteği gibi birçok desteğin de verildiği belirtildi.

Aksal: "Üreticimiz tüccara mecbur kalmasın diye lisanslı depoculuk uygulamasına geçirildi"

Yapılan sohbetler ve depoların incelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Fatma Aksal, sözlerine, Trakya insanının coronavirüs tedbirlerine uyduğunu belirterek, bilinçli insanların coronavirüs sürecinde olumlu tablonun çıkmasında başrol oynadığını söyledi. Hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni eden Aksal, "Bölgenin en büyük lisanslı deposunu Keşan'da yaptık. Bu yıl itibarıyla 90 bin ton ürün almak kapasitesine sahip. Ben lisanslı depoya inananlardanım. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir üreticimiz, 'Ürün çiftçide bitince 2 TL olur' dedi. Lisanslı depoculuk çiftçiye çok iyi seçenekler sunuyor. Üreticimiz ister tüccara, ister TMO'ya ürününü verebilir. Üreticimiz tüccara mecbur kalmasın diye lisanslı depoculuk uygulamaya geçirildi. TMO'ya ürününü veren çiftçimize ürünün parasını en geç 3 iş günü içerisinde parasını veriyoruz. Biz, üreticimiz fiyat en uygun olduğu dönemde ürününü satsın amacındayız. Lisanslı depo bunun için var. Ayrıca lisanslı depoculuğun bir sürü desteği var. Ürününü buraya getiren çiftçimiz, elektronik bir sertifika alıyor. Çiftçimiz bu sertifika ile Ziraat Bankası'na giderek, ürünün yüzde 70'ine kadar '0' faizli 9 aylık kredi kullanabiliyor. Üreticimiz ürününü böylece Ocak ayında satmaya karar verise o zaman satabilecek. Ayrıca, eski sistemde olan yüzde 8'lik zayiat, bu sistemde binde 7 oranına düşüyor. Bu da çiftçiye yansıtılmıyor. Lisanslı depoculuğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ben, üreticilerimizin ürünlerini lisanslı depoculuktan faydalanmalarını tavsiye ederim." diye konuştu. 

Haber / FOTO: İlker GÜREL

Keşan Belediyesi, lüks tekne kiraladı

Keşan Belediyesi tarafından sahillerde kullanılmak amacıyla, Edirne Kızılay Şubesi’nden lüks tekne kiraladığı öğrenildi.

“Lüks tekne, 10 kişi kapasiteli”

Belediye ekipleri, geçen hafta içerisinde, Edirne Kızılay Şubesi’nden teslim aldıkları tekneyi Erikli Sahili’nde kullanmaya başladıkları görüldü. Kiralanan lüks teknenin kaptan dahil, 10 kişi kapasiteli olduğu öğrenildi. Öte yandan belediye personeli tarafından geçen cuma günü deneme sürüşleri yapılan lüks tekne tam not aldı.

“Lüks tekne ne kadar ücrete kiralandı?”

Keşan Belediyesi tarafından kiralanan lüks teknenin ne amaçla kullanılacağı ve aylık ne kadar bir ücrete kiralandığı merak konusu oldu. Öte yandan lüks teknenin tanıtımının yakın zaman içerisinde, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yapılacağı öğrenildi.

“Lüks tekne, vatandaş için mi

yoksa personel için mi alındı?”

Kiralanan lüks tekne konusunda konuşan bazı vatandaşlarda, şunları söyledi: “Lüks tekneler, belediye personeli için mi yoksa Keşan’da yaşayan vatandaşlara hizmet etmek için mi kullanılacak bilmiyoruz. Eğer vatandaşın hizmeti için bu lüks tekneler kullanılacaksa, ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacak? Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’ndan isteğimiz vatandaş için ücretsiz turların düzenlenmesini istiyoruz!”

Pekcanlı, 25 Mayıs’ta teknelerin akıbetini sormuştu…

Öte yandan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı tarafından 25 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medyada, “Edirne Kızılay Şubesi’nin bir zamanlar kullanmak için aldığı teknelerin akıbetini tabi ki, takip ediyorum. Bakalım bu tekneler nerelerde ne iş yapıyor yakında ortaya çıkar. İnşallah kamu zararı olmaz. Benden söylemesi.” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

(Haber: Deniz ÇİL)

 

“Sazlıdere, Keşan Belediyesi’nin mücavir alanı içerisine alınmalı”

Sazlıdere Muhtarı Mehmet Özdemir yaptığı açıklamada; altyapı sorunu, Sazlıdere-Adilhan yolu ve Sazlıdere’nin Keşan Belediyesi’nin mücavir alanı içerisine alınması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Sazlıdere, altyapısı olmayan köylerden biridir”

Keşan’da altyapısı olmayan 2 ya da 3 köyün bulunduğunu hatırlatarak, sözlerine başlayan Özdemir, “Altyapısı olmayan köylerden bir tanesi de, Sazlıdere Köyü’dür. Biz, köyümüzün altyapısının yapılmasını istiyoruz. Ancak, Sazlıdere Köyü çok geniş bir alana yayılmış durumda ve altyapının yapılması çok zor gibi duruyor. Köyümüzde, şuanda iyi ya da kötü bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Devletimiz şuanda, altyapıyı belki yapamayabilir ama gelecek süreçte içerisinde yapacağını düşünüyorum. Altyapının olmaması nedeniyle, herkes vidanjörlerle kendi imkanlarıyla ölçüsünde fosseptikleri temizletmeye çalışıyor. Devlet yetkililerimiz, vidanjörlerle fosseptikleri temizleyebilirler. Bu konuda bölge halkımıza yardımcı olmalarını istiyoruz.” dedi.

“İçme suyu hattı, yaklaşık 40 yıllıktır”

Sazlıdere’de içme suyu ana hattının değiştirilmesi gerektiğine kayıt düşen Mehmet Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana hattımız, yaklaşık 40 yıllıktır. Hattın eski olması nedeniyle, belli dönemlerde arızalar ve patlaklar meydana geliyor. Köyümüzde yeterince su var ama hattın eski olması nedeniyle, çok fazla su basılamıyor. Gelecek süreçte, su anlamında herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına, bu hattın biran önce yenilenmesi gerekiyor.”

“Sazlıdere-Adilhan yolu sorunu…”

Sazlıdere-Adilhan yolu hakkında da, konuşan Özdemir, şunları söyledi: “Sazlıdere-Adilhan yolu bozuk durumdaydı. Ama Gelibolu bölgesi kendi sınırına kadar yolları yapmış. Ama bizim sınırımız içerisinde kalan yollarımız halen bozuk durumda. Yolun bozuk olması nedeniyle, sahildeki araçların hepsi bizim köyümüzün içerisinden geçiyor. Bundan ötürü de, özellikle yaz mevsiminde yoğun bir trafik yaşanıyor. En azından bizim sınırlarımız içerisinde kalan yol yapılırsa, bizler için daha iyi olacaktır.”

“Sazlıdere’nin belediyenin mücavir

alanı içerisine alınmasını istiyoruz”

Sahillerde yoğunluğun yaşanmaya başladığını belirten Mehmet Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaz mevsimi nedeniyle, sahillerimizde ciddi bir yoğunluk söz konusudur. Muhtarlığın, sahil şeridinin tamamına hizmet verebilmesi çok zor. Sadece Sazlıdere için değil, tüm sahil köyü muhtarlıkları için geçerlidir. Sahil köylerinin Keşan Belediyesi’nin mücavir alanı içerisine alınması konusu gündeme gelmişti. Sahil köylerinin, mücavir alan içerisine alınmasını istiyoruz. En azından belediyelerin daha iyi hizmet verme imkanı olur. Mücavir alan içerisine alınırsak, belediyeye ekonomik yük olmayız. Aksine ekonomik olarak, büyük katkımız olur. Kısacası, belediyenin zararı değil, kârı olur. Sahillerde çöpler anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle yaz mevsiminde sıkıntılar artıyor. Sıkıntıların çözümü için belediyenin mücavir alanı içerisine alınmak istiyoruz.”

(Haber: Deniz ÇİL)

Pazaryerinde maskeler çene altına düştü

Coronavirüs vak'a sayılarında yaşanan değişim ile ilgili olarak vak'a sayısında artışın önüne geçilmesi adına vurgu yapılan mask kullanımı ile ilgili kullanımda azalma olması dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın coronavirüs vak'alarındaki artışın önüne geçebilmek adına maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini vurgulamaya her gün devam ederken, özellikle maske kullanımında gözle görülür bir azalma olduğu görüldü. Keşan'da özellikle pazaryerinde, hava sıcaklığı ile maske kullanımının da düştüğü gözlendi. Sabah saatlerinde esnafın maske kullandığı, öğlen saatleri ile birlikte maskelerin çene altına indiği, bazılarının ise kullanmadığı görülürken, alışverişe gelen vatandaşların büyük bir bölümünün ise maske kullandığı dikkat çekti. Uzmanların yanı sıra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da, her gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda maske ve sosyal mesafenin önemini vurgulamaya devam ediyor.

Haber MERKEZİ

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar