Son Dakika
Beton parke taş, bordür ve oluk döşeme işleri yaptırılacak (Burhaniye)Kafeterya kiraya verilecekİstifleme hizmeti alınacak (Kırklareli)Nuran Uslu ve Salim Değişçi, CHP'li Seyit Torun'un açıklamalarına sert çıktı: "Gidecekler; Ankara’dan, İstanbul’dan, Mersin’den, tıpkı Keşan’dan gittikleri gibi..."Temel Makine Dikiş Kursu’nu tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları verildiSanayi Tipi Dikiş Kursu’nun ikincisi 60 kursiyerin katılımı ile başladıAksal, 2022 yılı yatırım programını değerlendirdiİpsala Belediye Başkanı Ünsal, Meral Akşener ile bir araya geldiOkulun hoparlörlerini çaldılarERÇED Başkanı Şükrü Akıllı: "Çevre ve yaşamsal mağduriyetlerimizin çözümünde bireysel arayışlarla başarıya ulaşılamadığını gördük"

Kategori : Resmi İlan

T.C. KEŞANİCRA DAİRESİ 2019/1 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞANİCRA DAİRESİ
2019/1 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Erikli mahillesi Eskibağlar mevkii 2054 parselde 207,00m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz, Keşan Belediyesi 1/1000 ölçekli Erikli uygulama imar planında ayrık nizam 2 katlı konut alanında kalmakta olup, koruma amaçlı imar planı çalışmaları nedeni ile imar planının durdurulduğu ve yeni plan hazırlanana kadar yeni inşaat izni verilmemekte, Erikli sahilinde yer almakta yazalık konut olarak tercih edilen bölgede konumlu arsa üzerinde bodrum, zemin ve 1. kattan ibaret toplamda 225,00 m2 brüt alanlı yapı bulunmakta, bodrum katta depo, zemin ve 1. katta salon+ mutfak, 2 oda, banyo ve 2 balkon hacimlerinde oluşmakta odalar ve ıslak hacimleri zeminleri seramik kaplı, balkon pvc ile kapatıldığı, çatı katında teras ve yaklaşık yaklaşık 25,00m2 oda bölümü bulunduğu, taşınmazın toplam 250,00m2 bürüt alanlı 3A yapı sınıfında, iç hacimleri bakımlı hali hazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Bölge olarak gelişimi tamamlamış eski yerleşim bölgesinde ve rağbet gören mevkiide, çevresinde yapılaşma ve alt yapı hizmetleri tamamlanmış, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta, ulaşam sorunu bulunmamakta ve sosyal donatı alanlarına yakın mesafededir.
Kıymeti 1.000.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 09/03/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü 11/04/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : KEŞAN BELEDİYESİ KONFERANS VE FUAYE ALANI ZEMİN KATI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği Yerlisu Deposunda Orman Emvali İstifi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/19895

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2847141036 - 2847142033

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği Yerlisu Deposunda Orman Emvali İstifi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

5884 m3 Orman Emvali İstifi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği Yerlisu Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 10.02.2022, işin bitiş tarihi 28.12.2022

d) İşe başlama tarihi

:

10.02.2022


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.01.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

KEŞAN SEBZE, BAKKAL VE MANAVLAR ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI

KEŞAN SEBZE, BAKKAL VE MANAVLAR ESNAF ODASI
GENEL KURUL İLANI

 Odamız Yıllık Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 43'ncü maddesine göre aşağıda belirlenen gündem ile 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 10:00 da Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak 2H No:18 Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Gösteri Salonu Keşan/EDİRNE adresinde yapılması, ilk toplantıda kanuni çoğunluk sağlanmadığı taktirde 20 Şubat 2022 Pazar günü, aynı saat, aynı yer ve aynı gündeme göre gerçekleştirilecektir.
        İlan Olunur.
                                                                                               Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1-Açılış
2-Başkanlık Divanının Teşekkülü
3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
4-Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
6-Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi 
7-Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının okunması ve müzakeresi
8-Bilanço, Gelir ve Gider Hesaplarının Kabulü veya Reddi
9-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
10-Yeni dönem Çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi kabulü veya reddi.
11-Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına.
12-İmkanları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere, öğrenci okutulması, bir evvelki yıl gayri safi gelirin %10'nu geçmemek kaydı ile kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunmak.
13-Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
14-Dilek ve temenniler.
15-Seçimler
16-Kapanış  

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2021/30 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2021/30 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Edirne ili Keşan ilçesi Yayla Köyü 170 ada 1 parsel7.643,00m2 parsel üzerinde konumlu taşınmaz üzerinde ayrık nizam olarak inşaa edilmiş yaklaşık 10 yaşında bodrum+zemin+1 normal kattan ibaret 40 adet bina bulunmakta, satışa konu taşınmazın bulunduğu E blok parselin güneydoğu köşesinde konumlu, ana taşınmazın dışı dış cephe boyalı, parsel etrafı 1,00 m tel duvar ile çevrili bahçe giriş kapıları demir doğramalı peyzaj çalışmaları tamamalınmıştır. Satışa konu E Blok zemin+ 1 dubleks kat 2 bağımsız bölümde dubleks mesken vasıflı taşınmaz, 125,00m2 brüt + 17 m2 açık teras alanlı bodrum+zemin+1. kattan ibaret, bodrum katında sığınak, zemin katında salon+mutfak,wc, ve teras. 1. katında 3 oda banyo, hol ve balkon hacimlerinden ibaret, dairenin giriiş kapısı ve pencereleri pvc doğramalı, iç kapıları ahşap doğramalı,zeminleri seramik kaplı, duvar ve tavanları saten boyalıdır. Taşınmaz 1/1000 ölçekleYayla Mahallesi İmar planı kapsamında; (A- 2)ayrık nizam 2 kat, hmax:6,50 konut yapılaşma koşullarına sahipimar özelliğinde, 1/40 arsa payına sahiptir.
Yüzölçümü 125 m2
Kıymeti 410.000,00 TL KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü 21/02/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü 21/03/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Keşan Belediye Hizmet Binası Konferans ve Fuaye Alanı Zemin katı -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini ,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/30 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

UNLU MAMUL SATIN ALINACAKTIR. 

UNLU MAMUL SATIN ALINACAKTIR

Kantin Başkanlığına Unlu Mamul Alımı 4734 sayılı K.İ.K. 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2021/895001
1-İdarenin
a) Adresi: İspatcami Mah. Kurtuluş Cad. 11/1 22800 KEŞAN
b) Telefon ve faks numarası:05331376266 -
c) Elektronik Posta Adresi: munurekarakasekap@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 4 Kısım Unlu Mamul Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Keşan Askeri Kantin Başkanlığına bağlı Keşan ve İpsala Şubeleri
c) Teslim tarihleri: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2022 tarihine kadardır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: 4'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı KEŞAN
b) Tarihi ve saati: 21.01.2022 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 4'üncü Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Keşan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İLAN KEŞAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/308 KARAR NO : 2021/290

İLAN
KEŞAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/308
KARAR NO : 2021/290
Mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Hülya Birsen ULUARTMIŞ isimli kişinin "Hülya Birsen " olarak kayıtlı olan isminin "Hülya" olarak TASHİHİNE karar verilmiş olup, Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca hüküm özeti ilan olunur.. 23/12/2021

ENEZ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GENEL KURUL İLANI (2022)

ENEZ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
GENEL KURUL İLANI 

Odamızın 15.olağan genel kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42 nci maddesi gereğince; 24 / 01/ 2022 tarihinde Pazartesi günü, Saat : 11:00’de Gazi Ömer bey  Mahallesi Düğün salonu sok. no:10 ENEZ-EDİRNE adresinde, (UAVT:1309700456)
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 30/01/ 2022 tarihinde Pazar günü,Saat:11,00.’de Gaziömerbey mahallesi Düğün salonu sok.no:10 ENEZ-EDİRNE adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur.
ENEZ ESNAF VE SANATKARLAR  ODASI YÖNETİM KURULU
1 ) Açılış
2 ) Başkanlık Divanının Teşekkülü .
3 ) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.
4 ) Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi.
5 ) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi.
6 ) Denetim Kurulu Raporunun Okunması  ve Müzakeresi.
7 ) Bilanço  , Gelir ve Gider  Hesaplarının Okunması  ve Müzakeresi.
8 ) Bilanço , Gelir ve Gider Hesaplarının Kabulü veya Reddi.
9 ) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası.
10 ) Yeni Dönem Çalışma Programı ile bu Program İçinde Yer Alacak olan Eğitim  , Teorik ve Pratik Kurs Programları ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi  , Kabulü veya Reddi..
11 ) Aylık Ücretlerin , Huzur Haklarının  , Yolluk ve Konaklama  Ücretlerinin Tespit Edilmesi.
12 ) 5362 Sayılı Kanundaki Sınırlar İçerisindeki Öğrenci Okutulması  , Muhtaç Durumdaki Oda Üyelerine Yardımda Bulunulması ve Bu Konudaki İşleri Yürütmek Üzere Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi.
13 ) Bağlı Olduğu Birliğin Muvafakati  alınmak şartı ile Kuruluş amacını gerçekleştirmeye Yönetmelik Gayrimenkul ,Her Türlü Taşıt,Arsa Alım Satımına ,Gayrimenkul Karşılığında Ödünç Para Alınmasına,Bankalardan Gayrimenkul ,Arsa,Taşıt Alımı için Kredi Çekilebilmesine Karar Vermek Yönetim Kuruluna Yetki  verilmesine.
14 )Dilek ve Temenniler.
15 ) Seçimler.
16 ) Kapanış.
 

KEŞAN TÜRKMEN KÖYÜ İLK-ORTAOKULU ONARIM İŞİ

KEŞAN TÜRKMEN KÖYÜ İLK-ORTAOKULU ONARIM İŞİ

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Türkmen Köyü İlk-Ortaokulu Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/858391

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842352703 - 2842352695

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

58 Kalemlik; İnşaat İmalatları, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Edirne İli, Keşan İlçesi, Türkmen Köyü

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

03.01.2022 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş grupları tebliğinde belirtilen (B) III. Grup Bina İşleri  ve Bu İşlerin Onarımları Benzer İş Olarak Kabul edilecektir 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Mimarlık


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

KEŞAN LOKANTACI KAHVECİ VE OTELCİLER ESNAF ODASI  GENEL KURUL İLANI

Keşan Lokantacı kahveci ve Otelciler Esnaf Odamızın olağan genel kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42 nci maddesi gereğince;10/01/2022 tarihinde Pazartesi günü,Saat;10:00’da Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi No:43,Keşan Spor Düğün salonu Keşan/Edirne adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise İkinci Toplantının 16/01/2022 tarihinde Pazar günü, Saat :10:00’da Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi No:43-Keşan Spor Düğün Salonu Keşan/EDİRNE adresinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
İlan olunur. 
                                                                                                       Yönetim Kurulu

                        

GÜNDEM                                                                                               
_____________
a)Açılış,
b)Başkanlık divanının teşekkülü,
c)Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
d)Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
e)Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
f)Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
g)Bilânço gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
h)Bilânço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi,
ı)Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
i)Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programlarını  ve tahmini bütçeyi incelemek aynen veya değiştirerek kabulü veya reddi.
k)Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına,gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek.Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
l)5362 sayılı kanundaki sınırlar içinde;öğrenci okutulması,muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi.,
m)Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
n)Dilek ve temenniler.
o)Seçimler.
ö)Kapanış.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN (3 Kasım 2021)

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İHALE KAYIT NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

İHALE TARİH VE SAATİ

2021/51

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:36 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

23.48 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:00

2021/52

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:47 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

28 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:05

2021/53

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:48 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

22.75 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:10

2021/54

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:49 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

35.80 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:15

2021/55

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:50 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

31.27 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:20

2021/56

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:51 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

31.07 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:25

2021/57

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Caddesi No:32/A Kat:3 Numara:77 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan Edirne

 

3 YIL

 

 m2

 

İŞYERİ

 

378,00 TL

AYLIK

350,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:30

2021/58

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. No:32-B/11 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan Edirne

 

3 YIL

 

16.68 m2

 

İŞYERİ

 

378,00 TL

AYLIK

350,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:35

2021/59

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:32 Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

7.50 m2

 

İŞYERİ

 

3.078,00 TL

AYLIK

2.850,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:40

2021/60

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:22 Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

13 m2

 

İŞYERİ

 

2.268,00 TL

AYLIK

2.100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:45

2021/61

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:9 Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

13 m2

 

İŞYERİ

 

2.052,00 TL

AYLIK

1.900,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:50

2021/62

Yeni Cami Mahallesi Sığırlı Mevkii 512 Ada 22 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

4.587 m2

 

TARLA

 

81,00 TL

YILLIK

900,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:55

2021/63

Beğendik Beldesi Bağlaraltı Mevkii 1769 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

4.150 m2

 

TARLA

 

81,00 TL

YILLIK

900,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:00

2021/64

İzzetiye Mahallesi Akçeşme Mevkii 1034 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

3.000 m2

 

TARLA

 

54,00 TL

YILLIK

600,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:05

2021/65

İzzetiye Mahallesi Yanıklar Sırtı Mevkii 129 Ada 58 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

7.944,29 m2

 

TARLA

 

180,00 TL

YILLIK

2.000,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:10

2021/66

İspat Cami Mahallesi Muslubey Mevkii 42 Ada 1 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

1.600 m2

 

TARLA

 

54,00 TL

AYLIK

50,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:15

2021/67

Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi No:19 Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

25 m2

 

BÜFE

 

1.620,00 TL

AYLIK

1.500,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:20

2021/68

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 Yaş Sebze ve Meyve Hali 1. Kat Kahvehane Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

102 m2

 

KAHVEHANE

 

810,00 TL

AYLIK

750,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:25

2021/69

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 Yaş Sebze ve Meyve Hali 1. Kat  Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

138 m2

 

LOKANTA

 

2.700,00 TL

AYLIK

750,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:14:30

2021/70

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 B Blok No:2 İşyeri No:30 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

200 m2

 

İŞYERİ

 

6.120,00 TL

AYLIK

1.700,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:14:35

2021/71

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 C Blok No:3 İşyeri No:43 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

200 m2

 

DEPO

 

6.120,00 TL

AYLIK

1.700,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:14:45

2021/72

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 C Blok No:8 İşyeri No:38 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

200 m2

 

DEPO

 

6.120,00 TL

AYLIK

1.700,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:05

2021/73

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:2 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:10

2021/74

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:3 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:15

 

2021/75

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:8 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

 

10 YIL

 

 

 

50 m2

 

 

İŞYERİ

 

 

2.430,00 TL

 

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:25

 

2021/76

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:9 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:30

2021/77

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:10 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:35

2021/78

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:11 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:40

2021/79

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:19 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:55

2021/80

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:20 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

729,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:00

2021/81

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:21 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:05

2021/82

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:22 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:10

2021/83

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-1 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:15

2021/84

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-3 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:20

2021/85

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-4 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:25

2021/86

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-5 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:30

2021/87

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-6 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:35

2021/88

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-7 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:40

2021/89

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-10 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:50

2021/90

İspat Cami Mahallesi Eylül Sokak No:7 Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

Teknik Şartnamede Ölçüleri ve Özellikleri Belirtilen Modüler Büfe ve Durak Yapımı

BÜFE

(YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ )


2.700,00 TL

AYLIK

750,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:00

2021/91

İspat Cami Mahallesi 1770 Ada 18 Parsel Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

21.69 m2

 

ARSA


270,00 TL

AYLIK

250,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:05

2021/92

İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi Keşan Tepe Mezarlık ile Sanayi Sitesi 12 Blok arasında bulunan park

 

3 YIL

 

1.082 m2

 

PARK

 


 

1.080,00 TL

AYLIK

1000,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:17:10

2021/93

Aşağı Zaferiye Mahallesi Ülkü Sokak ve Gelibolu Caddesi Kesişme Noktası Park Alanı Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

1.378 m2

 

PARK

 

108,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:15

2021/94

Büyükcami Mahallesi Havuz Sokak ve Kıvanç Sokak kesişme noktasında bulunan Otopark Alanı Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

727 m2

 

OTOPARK

 

108,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:20

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

 

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine katılıp teklif verecekler, her bir yer için yukarıdaki çizelgede yazılı Geçici Teminat Bedelini 10.11.2021 tarihi saat:17.00’a kadar Keşan Belediyesine ait TR98 0001 5001 5800 7292 4227 73 Iban numaralı hesaba veya Belediye veznesine, makbuz açıklamasına ihale ilan numarasını da belirterek yatırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yatırılacak ihale geçici teminat bedeli olması halinde ihaleye başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

3- İhale ile ilgili şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

 

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                                                     

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi. Türkiye sınırları içerisinde tebliğat adresi beyan etmek.
 • Tüzel kişilerden;  2021 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekâleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri, imza beyannamesi ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.

6- İhale Kayıt No: 2021/90 sıra numaralarında belirtilen Duraklı Büfe Kiralama İhalesinde Teknik Şartnamede yazılı detaylar dâhilinde Duraklı Büfe yapılarak  (Yap-İşlet-Devret Modeli ile) işletilmesi koşuluyla 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi Yapılacaktır. İstekliye yer teslimi yapıldıktan sonra, 90 gün içerisinde teknik şartnamede belirtilen koşullarda Duraklı Büfe imalatını tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde yatırılan geçici teminat ve güvence bedeli irat kaydedilir.

7- Kiralama İhalesi 11.11.2021 günü yukarıdaki çizelgede belirtilen saatlerde Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır ihaleye katılım için istenen belgeler ihale anında ihale komisyonuna sunulacaktır.

İLAN OLUNUR

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (28 Ekim 2021)

İHALE KAYIT NO

İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ

KİRALAMA SÜRESİ

M2

KULLANIM ŞEKLİ

GECİCİ TEMİNAT

AYLIK MUHAMMEN BEDELİ

İHALE TARİH VE SAATİ

2021/51

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:36 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

23.48 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:00

2021/52

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:47 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

28 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:05

2021/53

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:48 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

22.75 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:10

2021/54

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:49 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

35.80 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:15

2021/55

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:50 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

31.27 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:20

2021/56

Büyük Cami Mahallesi 345 Ada 1 Parsel 1. Kat No:51 (100 Yıl Pasajı) Keşan Edirne

 

10 YIL

 

31.07 m2

 

İŞYERİ

 

360,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:25

2021/57

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Caddesi No:32/A Kat:3 Numara:77 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan Edirne

 

3 YIL

 

 m2

 

İŞYERİ

 

378,00 TL

AYLIK

350,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:30

2021/58

Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. No:32-B/11 K:1 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Keşan Edirne

 

3 YIL

 

16.68 m2

 

İŞYERİ

 

378,00 TL

AYLIK

350,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:35

2021/59

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:32 Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

7.50 m2

 

İŞYERİ

 

3.078,00 TL

AYLIK

2.850,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:40

2021/60

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:22 Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

13 m2

 

İŞYERİ

 

2.268,00 TL

AYLIK

2.100,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:45

2021/61

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:9 Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

13 m2

 

İŞYERİ

 

2.052,00 TL

AYLIK

1.900,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:50

2021/62

Yeni Cami Mahallesi Sığırlı Mevkii 512 Ada 22 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

4.587 m2

 

TARLA

 

81,00 TL

YILLIK

900,00 TL

11/11/2021

SAAT:13:55

2021/63

Beğendik Beldesi Bağlaraltı Mevkii 1769 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

4.150 m2

 

TARLA

 

81,00 TL

YILLIK

900,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:00

2021/64

İzzetiye Mahallesi Akçeşme Mevkii 1034 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

3.000 m2

 

TARLA

 

54,00 TL

YILLIK

600,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:05

2021/65

İzzetiye Mahallesi Yanıklar Sırtı Mevkii 129 Ada 58 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

7.944,29 m2

 

TARLA

 

180,00 TL

YILLIK

2.000,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:10

2021/66

İspat Cami Mahallesi Muslubey Mevkii 42 Ada 1 Parsel Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

1.600 m2

 

TARLA

 

54,00 TL

AYLIK

50,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:15

2021/67

Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi No:19 Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

25 m2

 

BÜFE

 

1.620,00 TL

AYLIK

1.500,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:20

2021/68

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 Yaş Sebze ve Meyve Hali 1. Kat Kahvehane Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

102 m2

 

KAHVEHANE

 

810,00 TL

AYLIK

750,00 TL

11/11/2021

SAAT:14:25

2021/69

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 Yaş Sebze ve Meyve Hali 1. Kat  Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

138 m2

 

LOKANTA

 

2.700,00 TL

AYLIK

750,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:14:30

2021/70

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 B Blok No:2 İşyeri No:30 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

200 m2

 

İŞYERİ

 

6.120,00 TL

AYLIK

1.700,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:14:35

2021/71

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 C Blok No:3 İşyeri No:43 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

200 m2

 

DEPO

 

6.120,00 TL

AYLIK

1.700,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:14:45

2021/72

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 C Blok No:8 İşyeri No:38 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

200 m2

 

DEPO

 

6.120,00 TL

AYLIK

1.700,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:05

2021/73

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:2 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:10

2021/74

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:3 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:15

2021/74

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:7 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:20

 

 

2021/75

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:8 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

 

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:25

2021/76

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:9 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:30

2021/77

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:10 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

11/11/2021

SAAT:15:35

2021/78

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:11 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:40

2021/79

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:19 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:15:55

2021/80

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:20 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

729,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:00

2021/81

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:21 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:05

2021/82

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:22 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

50 m2

 

İŞYERİ

 

2.430,00 TL

AYLIK

675,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:10

2021/83

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-1 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:15

2021/84

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-3 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:20

2021/85

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-4 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:25

2021/86

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-5 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:30

2021/87

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-6 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:35

2021/88

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-7 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:40

2021/89

İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:4 D Blok No:Z-10 Yaş Sebze ve Meyve Hali Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

 

 

12 m2

 

BUZHANE

 

1.260,00 TL

AYLIK

350,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:16:50

2021/90

İspat Cami Mahallesi Eylül Sokak No:7 Keşan/EDİRNE

 

10 YIL

Teknik Şartnamede Ölçüleri ve Özellikleri Belirtilen Modüler Büfe ve Durak Yapımı

BÜFE

(YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ )


2.700,00 TL

AYLIK

750,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:00

2021/91

İspat Cami Mahallesi 1770 Ada 18 Parsel Keşan/EDİRNE

 

3 YIL

 

21.69 m2

 

ARSA


270,00 TL

AYLIK

250,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:05

2021/92

İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi Keşan Tepe Mezarlık ile Sanayi Sitesi 12 Blok arasında bulunan park

 

3 YIL

 

1.082 m2

 

PARK

 


 

1.080,00 TL

AYLIK

1000,00 TL

 

11/11/2021

SAAT:17:10

2021/93

Aşağı Zaferiye Mahallesi Ülkü Sokak ve Gelibolu Caddesi Kesişme Noktası Park Alanı Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

1.378 m2

 

PARK

 

108,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:15

2021/94

Büyükcami Mahallesi Havuz Sokak ve Kıvanç Sokak kesişme noktasında bulunan Otopark Alanı Keşan EDİRNE

 

3 YIL

 

727 m2

 

OTOPARK

 

108,00 TL

AYLIK

100,00 TL

11/11/2021

SAAT:17:20

 

1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.

 

2- Kiralanacak yerlerin ihalesine katılıp teklif verecekler, her bir yer için yukarıdaki çizelgede yazılı Geçici Teminat Bedelini 10.11.2021 tarihi saat:17.00’a kadar Keşan Belediyesine ait TR98 0001 5001 5800 7292 4227 73 Iban numaralı hesaba veya Belediye veznesine, makbuz açıklamasına ihale ilan numarasını da belirterek yatırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yatırılacak ihale geçici teminat bedeli olması halinde ihaleye başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

3- İhale ile ilgili şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

 

4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;                                                                                                                     

 • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi. Türkiye sınırları içerisinde tebliğat adresi beyan etmek.
 • Tüzel kişilerden;  2021 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
 • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 • İhaleye vekâleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri, imza beyannamesi ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.

6- İhale Kayıt No: 2021/90 sıra numaralarında belirtilen Duraklı Büfe Kiralama İhalesinde Teknik Şartnamede yazılı detaylar dâhilinde Duraklı Büfe yapılarak  (Yap-İşlet-Devret Modeli ile) işletilmesi koşuluyla 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü Kiralama İhalesi Yapılacaktır. İstekliye yer teslimi yapıldıktan sonra, 90 gün içerisinde teknik şartnamede belirtilen koşullarda Duraklı Büfe imalatını tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde yatırılan geçici teminat ve güvence bedeli irat kaydedilir.

7- Kiralama İhalesi 11.11.2021 günü yukarıdaki çizelgede belirtilen saatlerde Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır ihaleye katılım için istenen belgeler ihale anında ihale komisyonuna sunulacaktır.

İLAN OLUNUR

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ  MÜDÜRLÜĞÜNCE, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE  KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE  MALZEMESİ ALIMI İŞİ KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KEŞAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜNCE, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE 
MALZEMESİ ALIMI İŞİ
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, Belediyemiz Birimlerinde Kullanılmak Üzere Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                            : 2021/682114
1-İdarenin:
a) Adresi                                               : Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi 
                                                             İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası               : 2847141185 - 2847140985
c) Elektronik Posta Adresi                  : malihizmetler@kesan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı               : 2500 Top A4 Kağıdı, 700 Adet Geniş Klasör, 100 Adet Dar
                                                        Klasör, 850 Adet Karton Geniş Klasör, 150 Paket Şeffaf Föy
                                                        Dosya, 50 Paket Telli Dosya
                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                         bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                              : Yüklenici firma, tüm malzemeleri orijinal ambalajlarında,
                                                          ambalajı açılmamış, yırtılmamış, bozulmamış olarak Yukarı
                                                         Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. No:23/E Kat:-1 Yeni Belediye
                                                        Binası Keşan/EDİRNE adresinde ki idarenin deposuna
                                                        (Depoya araç giriş yüksekliği 2, 35 M'dir) ve Yukarı Zaferiye
                                                        Mah. İlyasbey Cad. No:23/E Kat:2 Yeni Belediye Binası
                                                        Keşan/EDİRNE adresinde ki Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
                                                        teslim edecektir. Tüm malzemelerin yükleme, boşaltma, 
                                                       nakli ve düzenli bir şekilde istifli olarak konulması
                                                        yüklenicinin sorumluluğundadır.
c) Teslim tarihleri                             : Yüklenici firma tüm malzemeleri tek parti veya peyderpey
                                                         halinde idare idarenin belirleyeceği muayene ve kabul
                                                         komisyonu eşliğinde, idarenin belirlediği adrese 30  takvim
                                                           günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatlar
                                                           çalışma günlerinde ve mesai saatleri içerisinde yapılacaktır
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                             : Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2
                                                         Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE
b) Tarihi ve saati                              : 04.11.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SINIRLARI İÇİNDE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET SU TOPLAMA ÇUKURU YAPILMASI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ SINIRLARI İÇİNDE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET SU TOPLAMA ÇUKURU YAPILMASI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği sınırları içinde Orman Yangınlarında kullanılmak üzere 1 adet Su toplama çukuru yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/677535

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2847141036 - 2847142033

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği sınırları içinde Orman Yangınlarında kullanılmak üzere 1 adet Su toplama çukuru yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği sınırları içinde Orman Yangınlarında kullanılmak üzere 1 Adet Su Toplama Çukuru
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ Orman İşletme Şefliği

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.11.2021 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A)-VIII Grup İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği diploması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KEŞAN FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KEŞAN FİDANLIK ŞEFLİĞİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Fidanlık Şefliğinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/675691

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2847141036 - 2847142033

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Fidanlık Şefliğinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 Kalem Muhtelif Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Keşan Fidanlık Şefliği

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme yapılmasına müteakip

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme yapılmasına müteakip


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.11.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İşletme Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2016/505 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2016/505 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Edirne İli, Keşan İlçesi, Gökçetepe Köyü, 227 Ada, 4 Parsel sayılı1.096.34 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup boş arsa durumundadır. Parsel dörtgen şeklinde, az eğimli arazi topoğrafyasına sahiptir. Etrafında benzer özelliklerde boş arsalar ile 2-3 katlı yazlık yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın değeri 385.000.00 TL'dir.
Kıymeti 385.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 10/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 10/01/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KEŞAN BELEDİYESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ SALONU ZEMİN KAT FUAYE ALANI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/505 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce, Belediyemiz Envanterinde Bulunan Motorlu Taşıtların 2022 Yılı Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının Yapılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/661619

1-İdarenin

a) Adresi

:

Belediye Yeni Hizmet Binası Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23/E 22800 KEŞAN/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2847141185 - 2847140985

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@kesan.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

102 Adet Motorlu Taşıtın Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının Yapılması Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Keşan Belediye Başkanlığı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2021 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- İstekli, bir Sigorta Şirketi ise; 5684 sayılı sigortacılık kanunu gereğince yetkili makamlar tarafından kendilerine verilmiş Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair belgeyi,
- İstekli, bir Sigorta Şirketinin Acentesi ise; Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş, acentelik belgesi ile acentelik sözleşmesini sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Caddesi, No:23/E Kat:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Keşan/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

KEŞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KEŞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ONARIM

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/625025

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kocasinan Mahallesi Prof.Dr.Süheyl Ünver caddesi No:2 Kat: 3 22100 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842352703 - 2842352695

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetler@edirneozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

146 Kalemlik; 1 binaya ait doğalgaz dönüşüm ve çatı imalatı işleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Edirne İli, Keşan İlçesi

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edirne İl Özel İdaresi Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

25.10.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşleride Benzer iş gurupları tebliğinde belirtilen (C)II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ ile (C)IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Sühely Ünver Caddesi No:2 Kat:3 Merkez / EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KEŞAN

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Keşan Fidanlık Şefliği Büyük Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/617596

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE

c) Telefon ve faks numarası

:

2847141036 - 2847142033

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Keşan Fidanlık Şefliği Büyük Onarımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Keşan Fidanlık Şefliği Büyük Onarımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Keşan Fidanlık Şefliği

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.10.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İşletme Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III grubu işler ile her türlü bina yapım işleri.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan Mühendis ve Mimarlar için İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunlarının belgeleri benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

T.C. KEŞAN İCRA DAİRESİ 2020/104 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
KEŞAN
İCRA DAİRESİ
2020/104 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Edirne İli,Keşan İlçesi, Erikli Köyü, 2266 Parsel, zemin kat, 2nolu bağımsız bölüm mesken vasfında olup 28+B bloğun zemin katında konumludur. Taşınmaz salon+mutfak, 2 oda, banyo ve balkon hacimlerinden ibaret olup yaklaşık brüt 75 metrekare kullanım alanına sahiptir. Dairenin giriş kapısı ve pencereleri pvc doğrama, iç kapıları ahşap doğrama, zeminler seramik kaplı, duvar ve tavanlar saten boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu bina, bodrum, zemin, 1 normal kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın değeri 265.000.00 TL'dir.
Kıymeti 265.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 26/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 27/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KEŞAN BELEDİYESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ SALONU FUAYE ALANI ZEMİN KAT
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini ,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/104 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ VE ÇELEBİ YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ

KEŞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORUDAĞ VE ÇELEBİ YANGIN İLK MÜDAHALE EKİP BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ ve Çelebi Yangın İlk Müdahale Ekip Binalarının Bakım ve Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/568392

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KEŞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yukarızaferiye Mah. Hastane Cad. 26 22800 KEŞAN/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası : 2847141036 - 2847142033
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ ve Çelebi Yangın İlk Müdahale Ekip Binalarının Bakım ve Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Yangın İlk Müdahale Ekip Binasının Bakım Onarımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Korudağ ve Çelebi Yangın İlk Müdahale Ekipleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Keşan Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III grubu işler ile her türlü bina yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan Mühendis ve Mimarlar için İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunlarının belgeleri benzer işlere denk sayılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Son Eklenenler

Beton parke taş, bordür ve oluk döşeme işleri yaptırılacak (Burhaniye)

Burhaniye Belediyesi Kırsal Mahallelerde Malzemeli Beton Parke Taş, Bordür ve Oluk Döşenmesi işi yapım işi için ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 30.000 m² 8cm Yüksekliğinde Parketaş, 1.000 mt Beton Bordür, 1.000 mt Beton Oluk Yapım İşi yaptırılacak.

İhaleye son teklif verme tarih ve saati; 4 Şubat 2022, saat 11.00, e-tekliflerin açılacağı adres ise; Burhaniye Belediye Başkanlığı olarak açıklandı.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/919210/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/beton-parke-tas-bordur-veoluk-doseme-isleri-yaptirilacaktir

Kafeterya kiraya verilecek

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı park içinde bulunan kafeteryayı kiraya vermek üzere ihale düzenlenecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Lüleburgaz Belediyesine ait Yılmaz Mahallesi (UAVT:3127347254)‘de yer alan kapalı alanı 194,48 metrekare açık alanı 1380,48 metrekare olan Zübeyde Hanım Parkı Kafeterya alanının 3 yıl süre kiralanması yapılacak.

İhale; 28 Ocak 2022 günü, saat 17.30’da, Lüleburgaz Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/918215/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/kirklareli-luleburgazda-park-icinde-bulunan-kafeterya-kiraya-verilecektir

İstifleme hizmeti alınacak (Kırklareli)

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü istifleme hizmeti için ihale düzenleyecek.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümüşalan Deposunda 13,000 m3 + 100 m3 emval, 200 ster odun Kurudere Deposunda 4,400 m3 + 200 m3 emval, 200 ster odun Kofçaz Deposunda 2,800 m3 + 100 m3 emval, 200 ster odun Orman Emvalinin İstif İşi Hizmet Alımı İşi yapılacak.

İhale; 4 Şubat 2022 günü, saat 10.30’da e-tekliflerin açılacağı adres ise Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü 1. Kat Toplantı Salonu olarak açıklandı.

İlanın detayları için ise internet adresi şöyle; https://www.ilan.gov.tr/ilan/919080/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/istifleme-hizmeti-alinacaktir

Nuran Uslu ve Salim Değişçi, CHP'li Seyit Torun'un açıklamalarına sert çıktı: "Gidecekler; Ankara’dan, İstanbul’dan, Mersin’den, tıpkı Keşan’dan gittikleri gibi..."

Beyendik Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı ve şuanda Keşan Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nuran Uslu, dün düzenlediği basın toplantısı ile CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile beraberindeki bazı CHP'li milletvekillerinin, Beyendik Belediye Başkanlığı döneminde kendisiyle ilgili suçlamalar yaptığını dile getirip açıklamalarda bulundu.

Saat 14.00 sıralarında, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı binasında başlayan basın toplantısına; Nuran Uslu'nun yanı sıra, AK Parti Keşan İlçe Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk Başkanı Serkan Balcıoğulları, AK Parti Beyendik Belde Başkanı Salim Değişçi ile Beyendik Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyeleri, AK Parti Keşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın ile bazı partililer katıldı.

Uslu: "Ben bu açıklamanın neresini düzelteyim bilemiyorum"

Toplantıda konuşan Uslu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 13 Ocak 2022 tarihinde, bölgedeki teşkilatlarını ve belediyelerini ziyaret ettiklerini hatırlatıp, bu sırada yaptıkları açıklamalarda, proje üretmek, neler yapılacağını ve neler yaptıklarını anlatmak yerine, şahsına yönelik suçlamalarda bulunduklarını kaydederek, "Yine o alışık olduğumuz klasik söylemlerle şahsıma suçlamalarda bulundular. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun açıklamasında, şahsımı kastederek; '4 dönem görev yapmış AK Parti'li başkan ne kanalizasyon yapmış, ne içme suyu getirmiş, ne yolları yapmış, ne belediye binasını yapmış. bunları yapmadığı gibi bir yığın borç bırakmış' diyor. Şimdi ben bu açıklamanın neresini düzelteyim bilemiyorum. CHP Genel Başkanı’nın gaflarını çok dinledik ama Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun’un da ondan aşağı kalır yanı yok maşallah. Mersin'e 'Güneydoğu’nun incisi' diyen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 23 Nisan’ı kutlayan, Urfa’yı fındığın ana vatanı ilan eden, 'Recep Tayyip Erdoğan gibi söz verip de sözünde duranlardan değilim' diyerek gizlediği fikrini açık eden, 'terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorsam bir bildiğim vardır' sözüyle, vicdanları yaralayan Sayın Kılıçdaroğlu tam kendine göre bir Genel Başkan Yardımcısı bulmuş." dedi.

"Siz bırakın araç almayı, dönemimizde aldığımız araçların bakımını bile yaptıramıyorsunuz."

Kendisinin, Torun’un dediği gibi 4 dönem değil, 3 dönem Belediye Başkanlığı yaptığını dile getiren Nuran Uslu, "Peki Nuran Uslu nasıl bir beğendik belediyesi almış, görev süresince neler yapmış kısaca bir hatırlatmak isterim; personeline aylarca maaşlarını, SSK ve emekli sandığı primlerini ödemeyen, araçlarında mazot olmayan, araç bakımlarını bile yaptıramayan, Keşan sanayi başta olmak üzere, esnafa yüklü borcu olan, bu nedenle esnafın mal ve hizmet vermediği, sadece Hacıköy İçme Grubu'na 700 bin TL borcu olan, borç batağında, hizmet üretemeyen bir belediye devir aldım. Peki buna rağmen neler yaptık; Beğendik İlköğretim Okulu'nu ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ni yaptık. Yol ve kaldırımların tamamını kilitli taş döşedik. Elektrik altyapısını yer altına aldık. Kemal Unakıtan Stadı’nı kazandırdık. İhtiyaç duyulan düğün salonunu hizmete kazandırdık. 2 bin nüfuslu bir beldeye bin konut yaptık. Aydoğan ve Yeni Mahalle parklarını yaptık. Meralarımıza 6 adet köprü inşa ettik. Kanalizasyon şebekesini yeniledik. Esetçe’den tarla alıp 2 adet içme suyu kuyusu açtık. İçme suyu şebeke hattının projesini biz yaptık. Meralarımıza 35 adet çeşme kazandırdık. Araç filomuzu büyüttük; 4 adet kepçe, 2 adet kamyon, 1 adet vidanjör, bir adet kuka, bir adet kamyonet, bir adet minibüs, 1 adet cenaze aracı, 2 adet hizmet aracı, 2 adet çöp toplama aracı, 1 adet itfaiye aracı aldık. Buradan Sayın Genel Başkan Yardımcısına sesleniyorum; siz bırakın araç almayı, dönemimizde aldığımız araçların bakımını bile yaptıramıyorsunuz. Bizler bütün bu hizmetleri yaparken ne ağladık ne de sızladık. İşimize bakıp Beyendik'i daha da iyi yerlere getirmek için hizmet ürettik ve gecemizi gündüzümüze kattık. Sayın Başkan; bu makamlar ağlama ve sızlama yeri değil, icraat yapma makamlarıdır. Çünkü iyi bilmelisiniz ki; bahaneleri olanlar asla kazanamaz. CHP Genel Başkanı'nın bu tutum ve tavırları; halkımız dikkatli ve uyanık bir şuurla izlenmelidir. Yaptığımız tüm bu hizmetleri görmezden gelip yapılan hizmetlere şaşı bakışları, iyimserliğimizin önüne set çekmektedir." diye konuştu.

"Sayın Genel Başkan Yardımcısı kendi belediye başkanına bu vaatlerden hangileri yapıldı diye sordu mu?"

Halkından kopmayan ve bağrından çıktığı Beyendik'e sırt çevirmeyen bir belediye olmakla gurur duyduklarını vurgulayan Uslu, şunları söyledi; "Beğendik'e hezimeti değil, hizmeti sunmaktan gurur duyduk. Her zaman dile getirdiğimiz gibi; kısır çekişmelerin ve taş atmanın değil, taş üstüne taş koymanın peşinde olduk. Şimdi gelelim CHP’li Beğendik Belediye Başkanı Sayın Muhammet Örnek’in vaatlerine; ne vaat ettiler kısaca hatırlatayım; Yeni Mahalle Meydan Projesi, piknik bahçeleri, kurban kesim ve adak merkezi, kadın gelişim ve gençlik merkezi, mera barınakları, bisiklet ve yürüyüş yolları, Keşan pazarına BEYMAR açmak, hobi bahçeleri, sevimli dostlar barınağı, otoparklı düğün salonu, mezarlık projesi, spor kompleksi, Beykent Yaşam Merkezi ve çevre duvarı, belediye hizmet binası ve meydan projesi, minik eller kreşi, sağlık evi, hasta nakil aracı, güzel yollar güzel sokaklar. Sayın Genel Başkan Yardımcısı kendi belediye başkanına bu vaatlerden hangileri yapıldı diye sordu mu? Ben sorayım; sizce bu vaatlerden kaçı hayata geçirilmiştir? Bir Belediye Başkanı bulunduğu koltuktan güç almaz, almamalı. O koltuğa ve makama güç vermelidir. Seçilmek için vaat ettiklerini seçildikten sonra unutmamalıdır. Personelini odasına toplayıp; 'bu koltuk var ya bu koltuk, bir kanun yapamaz, bir de adam asamaz' deyip emekçisini tehdit edemez."

"İş, proje ve hizmet yerine slogan üretenler, girdikleri her seçimde kaybetmeye doymuyor"

Sözlerinin devamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman dile getirdiği "Geliyor gelmekte olan" sözlerini hatırlatan Nuran Uslu, "Bakın, 'Geliyor gelmekte olan, gidiyor gitmekte olan' diyorlar. Evet doğru söylüyorlar. Ankara’dan, İstanbul’dan, Mersin’den, tıpkı Keşan’dan gittikleri gibi gidecekler. Böyle sözlerle gitseydi bu parti milletin teveccühü ile 20 yıldır iktidarda olmazdı. İş, proje ve hizmet yerine slogan üretenler, girdikleri her seçimde kaybetmeye doymuyor. Biliniz ki; ülkesinin, bölgesinin, beldesinin derdini dert edinen bizler kazanacak. Siz sloganlarınız ile yine kaybedeceksiniz." şeklinde konuştu.

Değişçi: "Yapılan hizmetleri halk gördü

Nuran Uslu'nun ardından, Salim Değişçi söz aldı. Beyendik Beldesi'nin, 15 yılının AK Parti'li Belediye Başkanı olan Nuran Uslu tarafından idare edildiğinin altını çizen Değişçi, "Yapılan hizmetleri halk gördü. Halkımız, 3 dönem görev vererek yapılanları takdir etti. Örnek başkan da, yapılanları bu hizmetleri yeterli görmeyerek beldemizi daha iyi, daha güzel, daha dürüst, 'Her şey daha güzel olacak' parolasıyla milletimizden destek isteyerek yola çıkmış, vatandaşımız da bu sözlere karşı kendisini göreve getirdi. Verilen vaatlerde bir cennet eksikti. Fakat gelir gelmez ilk icraatı TOKİ'nin çevre duvarlarını yapmak için alınan demirleri geri alarak yandaşı olan vatandaşlarının arsalarına çevre duvarları yaptı. TOKİ'ye verilen sözler havada kaldı. Genel başkanı da 'saray, saray' diyor. İşte bizim Örnek başkan da O'na özenmiş olacak ki, belediyenin ikinci katını kendisine ayırarak saray gibi dizayn etmek, 2. icraatı oldu. 3'üncü icraatı da, 2 yıl bekletip tekrar yapmaya karar verdiği, Nuran başkanın hazır bıraktığı su projesi. Bir de utanmadan 'suyu getirdik' diye lanse ediyor. Adama sormazlar mı, geldiğin gibi tabela yaptırıp 11 milyon TL su borcunu niye yazdırdın? Demek ki su projesi yapım aşamasına gelmiş. Bu suyun çıktığı yer olan Esetçe Beldesi'ndeki tarlayı kim aldı, su kuyularını kim vurdu, çıkan suyun analizlerini ve projelerini kim yaptı?" dedi.

"Biz yine de sana çakma öğretmen demiyoruz"

Sözlerinin son bölümünde, Örnek'in, su projesini sahiplenmemesi gerektiğini dile getiren Salim Değişçi şunları söyledi; "Örnek başkan, bu işler yapılırken sen özel bir kolejde sözleşmeli beden eğitimi öğretmenliği yapıyordun. Sözleşmeli diyorum çünkü sen de KPSS'yi kazanamamış öğretmendin. Biz yine de sana çakma öğretmen demiyoruz. Sen de bu suyu sağda solda söyleyip 'ben yaptım' diye sahiplenme. Bence 2 yıl geciktirdiğin için vatandaşlardan özür dilemelisin. Biz sana bir şey yapmadın demiyoruz. Mesela mitinglerinde seni destekleyen gençlere iş sözü verdin. Bazılarının işini yaptın. Keşan Belediyesi'nde işini bırakıp sana desteğe gelen, senin gibi sözleşmeli öğretmenlik yapana sen de hakkını verdin. 2 kişiye kadro verdin. Bunların işleri vardı. Başka gariban, yoksul, fakir evladı bulamadın mı? Burada sizin genel başkan yardımcınız yeraltı kanalizasyonu siz yapmışsınız diye söz etmiş. Düzeltme gereği duymadınız mı?"

Haber / FOTO: İlker GÜREL

Temel Makine Dikiş Kursu’nu tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları verildi

Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) işbirliği ile düzenlenen Temel Makine Dikiş Kursu sona erirken, kursu başarıyla tamamlayan 24 kursiyere sertifikaları, dün düzenlenen programla teslim edildi.

Saat 09.30 sıralarında, Keşan HEM ( Halk Eğitimi Merkezi) Müdürlüğü'ne başlayan programa; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan HEM Müdürü Eylem Tanrıverdi, Keşan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Doğru ile kursu tamamlayan kursiyerler katıldı.

Tanrıverdi: "Aldıkları bu belge mutlaka kendilerine bir iş olanağı sağlayacaktır"

Programda ilk olarak söz alan Tanrıverdi, temel makine dikiş kursunun sona erdiğini ifade ederek, “Kursiyerlerimize sertifikalarını hep birlikte takdim edeceğiz. Bundan sonra iş hayatlarında hepsine başarılar diliyoruz. Kursumuzdan aldıkları bilgi ve becerileri kendilerinin daha da ilerletmeleri gerekmekte. İstekli ve gayretli olsunlar. Aldıkları bu belge mutlaka kendilerine bir iş olanağı sağlayacaktır. Kursumuz 80 saat sürdü. Talep doğrultusunda yeni kursların açılması konusunda planlamamız var. Bu anlamda Keşan Belediyemize, Keşan Ticaret ve Sanayi Odamıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.” dedi.

Şapçı: "Kurslarımızı devam ettireceğiz birçok kişiye istihdam imkanı sağlayacağız"

Daha sonra söz alan Şapçı ise kursu başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik ederek, şunları söyledi: "Kursun çok önemi var. Bölgemizde faaliyet gösteren önemli tekstil fabrikalarımız var. Kursiyerlerimiz bu fabrikalarda işe girme yönünde eğitimleri aldılar.  Fabrikalarımızda da personel açığı var. Onlar ile sizleri buluşturacağız. Bu kursun istihdama faydası olacaktır. Bu kurslarımızı devam ettireceğiz ve inşallah birçok kişiye istihdam imkanı sağlayacağız."

Helvacıoğlu: "24 kardeşimiz için tekstil fabrikalarımızla ön görüşmelerimizi yaptık"

Programda son olarak Mustafa Helvacıoğlu söz aldı. Kursiyerlere aldıkları sertifikaların hayırlı olması temennisinde bulunan Helvacıoğlu, "15 günlük kursumuz tamamlandı. Tekstil adına önemli bir alt yapı çalışması yaparak, meslek sahibi olma yönünde kursumuzu tamamladık. 24 kardeşimiz için tekstil fabrikalarımızla ön görüşmelerimizi yaptık. Fabrikalarımız ile kursiyerlerimizi buluşturacağız. Sektör sahiplerimiz ile irtibat halindeyiz. İŞKUR vasıtasıyla işbaşı eğitimine gerecekler veya direkt olarak işe başlayacaklar. 15 gün kurs yetmez ama eliniz kırıldı ve gönül verdiğiniz ortaya çıktı. Sorunun işsizlik değil mesleksizlik olduğunu algıladınız. Yolunuz açık olsun. Bundan sonra maharet sizde. Siz iyi iseniz, mesleği yapabilecek kıvama gelmeniz için de sektör size yardımcı olacak." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 24 kursiyere kurs bitirme belgeleri takdim edildi.

Haber / FOTO: İlker GÜREL

Tüm Kategoriler

Gündem

Siyaset

Tarım

Bölgesel

Dünya

Ekonomi

Resmi İlan

Spor

Teknoloji

Sponsorlar